ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПОЛЕСЬЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ АГРАРНЫХ НАУК УКРАИНЫ

ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПОЛЕСЬЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ АГРАРНЫХ НАУК УКРАИНЫ

(ИСХП НААН)

Адрес: г. Житомир, шоссе Киевское, 131
Телефон: +38(0412) 429231 , +38(0412) 429226
Факс: +38(0412) 429227

Описание товара
Основні напрямки наукової діяльності лабораторії агротехніки, агроекології та елітного розсадництва:
- зміни якісних показників ґрунту в процесі антропогенного навантаження біоценозу хмеленасаджень;
- зниження енергоємнорсті технологічного процесу по закладанню нових і догляду за молодими та продуктивними насадженнями хмелю, шляхом застосування альтернативних елементів;
- розробка енергозберігаючих регламентів застосування різних добрив в біоценозі хмеленасаджень для забезпечення його ефективного функціонування;
- розробка технологій формування маточних сортових насаджень та вирощування садивного матеріалу хмелю;
- вивчення ґрунтово-кліматичних ресурсів місцевості з метою визначення критеріїв їх оцінки і сталого функціонування агробіоценозу хмеленасаджень.

Лабораторія агротехніки, агроекології та елітного розсадництва хмелю на контрактній основі надає науково-практичну допомогу з питань:
- закладання хмеленасаджень;
- догляд за молодими хмеленасадженнями, які не досягли нормативного терміну введення в експлуатацію;
- вирощування, збирання та первинна обробка хмелю;
- агрохімічне обстеження продуктивних хмеленасаджень з розробленням системи удобрення;
- визначення важких металів у ґрунті.